Klimaatneutraal

HartBiet maakt klimaatneutrale catering mogelijk! In samenwerking met GiantLeaps berekenen we de impact van elke catering-maaltijd door. We kijken naar de herkomst, wijze van bebouwing, transport en het seizoen van ingrediënten. Daar tellen wij het energiegebruik van onze keuken bij op en zo kunnen precies berekenen wat de impact van een bestelling is. Compenseren doen we door middel van een partnerschap met Trees for All.  De nieuw geplante bomen halen CO2 uit de lucht en neutraliseren zo onze impact. Naast natuurbescherming en herbebossing investeert Trees for All ook in ecologisch herstel en sociaal en economisch welzijn van de lokale bevolking. Driedubbele winst dus!

HartBiet Duurzaamheid
5-humus-sandwich-m

De vijfpuntenschaal

Alles wat we eten heeft impact op het klimaat. Sommige ingrediënten meer dan anderen. Dat vlees bijvoorbeeld een relatief hoge, en groenten een relatief lage impact hebben, ligt voor de hand. Maar hoe hoog die impact nou precies is en wat het betekent, blijft onduidelijk. Daarom heeft GiantLeaps een vijfpuntenschaal ontwikkeld om de klimaatimpact van voeding weer te geven. De schaal geeft aan de hand van een kleurensysteem per gerecht weer hoe hoog de impact op het klimaat is. De waarden van de schaal zijn gebaseerd op het fair share principe en de afspraken in het Parijsakkoord. Bij de indeling op de vijfpuntenschaal gaat GiantLeaps uit van vijf eetmomenten per dag. De score op de schaal geeft aan hoeveel kilogram CO2-equivalent deze maaltijd inneemt. Daarmee kun je dus zien hoeveel ruimte de maaltijd inneemt in jouw dagelijkse fair share aan klimaatimpact.

 

Score kg CO2-equivalent per persoon
1 0 – 0,424
2 0,424 – 0,848
3 0,848 – 1,272
4 1,272 – 1,696
5 1,696 – 2,12

Five point scale

Het fair share principe

Het fair share principe geeft aan hoeveel iedere persoon op aarde per dag aan impact mag maken om mondiaal onder de opwarming van 2 graden te blijven. Toegepast op voeding is dat op deze manier berekend: wanneer we de hoeveelheid broeikasgas dat ons totale mondiale voedselsysteem maximaal mag uitstoten, delen door het aantal mensen op aarde, is de dagelijkse impact-ruimte per persoon voor eten 2.12 kg. GiantLeaps drukt de klimaatimpact van gerechten daarom uit in ‘CO2-equivalent’. Dit berekenen ze aan de hand van Levens-Cyclus- Analyse. Hiervoor berekent GiantLeaps alle broeikasgassen die vrijkomen bij het telen, produceren en transporteren van de producten in een gerecht, en tellen die bij elkaar op. Om de klimaatimpact van alle broeikasgassen in één schaal uit te kunnen drukken, berekent GiantLeaps welke hoeveelheid CO2 nodig zou zijn voor dezelfde impact. Dat is het ‘CO2-equivalent’.

2-healthy-salad-m
Sitting in garden

Hoe we compenseren

HartBiet garandeert dat de door jou bestelde maaltijden direct worden gecompenseerd, en niet pas op een later tijdstip. Dit doen we door middel van een partnerschap met Trees for All. Wij kopen ‘CO2-krediet’ in bij Trees for All en houden nauwkeurig bij hoeveel we daadwerkelijk compenseren door jou bestelling. Op de website van Trees for All kun je precies zien waar jou bijdrage heen gaat.

FAQ

Omdat het de beste manier is die wij kennen om de klimaat-impact die je onontkomelijk hebt wanneer je eet, enigszins te compenseren.

Zodra je eet, heb je impact op de aarde en het klimaat. Tenzij je in een voedselbos woont en leeft als een eekhoorn. Of zoiets. Maar zelfs al eet je helemaal biologisch, helemaal vegan, helemaal lokaal , komen bij het produceren, verwerken en vervoeren van jouw eten broeikasgassen vrij die een opwarmend effect hebben op de aarde.

Klimaat-positief eten bestaat dus niet, aldus de experts van GiantLeaps waarmee we samenwerken. Wel kun je de broeikasgassen die vrijkomen ‘compenseren’ door bomen aan te planten en ecosystemen te herstellen die op hun beurt weer broeikasgassen opnemen uit de lucht. Zo hou je de boel dus een beetje in balans. En dat doen wij dus door de optie te bieden om de impact die je catering-bestelling maakt te compenseren bij hiervoor gecertificeerde herbebossingsprojecten via TreesforAll.

Dat ligt eraan wat je verstaat onder ‘duurzaam’. Wij zijn ons bewust dat klimaatcompensatie niet zaligmakend is. Voedsel wordt geproduceerd in het ene ecosysteem en heeft daar impact op de grond en de omgeving, en met onze compensatie worden heel ergens anders op aarde bomen aangeplant. Je kunt dus appels en peren niet met elkaar vergelijken wat dat betreft. Echt duurzaam is iets wat in balans is met, en geïntegreerd is in, de kringlopen van het ecosysteem aarde. En de realiteit is dat ons mondiale voedselsysteem op dit moment degraderend werkt op het ecosysteem en dus simpelweg niet duurzaam is. Dus zodra je eet, neem je daar deel aan. Het beste wat wij als lunchroom in hartje Jordaan daarin kunnen doen is zo duurzaam mogelijk werken, onze impact berekenen, en voor die impact iets terug doen voor de aarde. Zoals bomen planten. En dat is dus wat we doen. Duurzaam? Nee. Wel zo duurzaam mogelijk.

Omdat we de nadruk willen leggen op bewustwording. Door middel van het tonen van de impact-berekeningen van GiantLeaps willen we laten zien welke impact onze dagelijkse voedselkeuzes maken op het klimaat. Zo willen we elkaar inspireren om op dagelijkse basis meer bewuste keuzes te maken met betrekking tot ons eten, en wellicht ook op andere manieren. En daarom ook de optie van het het aanvinken van ‘Ja, ik maak deze lunch klimaatneutraal’. Zo moeten mensen een bewuste actie ondernemen in plaats van dat het vanzelf gaat. Dat vinden we belangrijk, want verduurzamen moeten we immers samen doen.

Kort gezegd: daar werken we aan. Ons partnerschap met Trees for All staat gelijk aan een compensatie van 40 ton CO2 per jaar. Dat is meer dan 10x zoveel dan de impact die we verwachten te maken met onze catering. Een grove inschatting indiceert dat we waarschijnlijk het hele bedrijf HartBiet nu al als klimaatneutraal kunnen beschouwen. Echter moeten we alle berekeningen en inschattingen nog maken om dit te kunnen claimen. We willen daarin namelijk solide en betrouwbaar zijn. Om je een idee te geven: alleen het realiseren van klimaatneutrale catering kostte ons ongeveer een half jaar. We zijn in overleg met GiantLeaps over een manier om de klimaatneutraliteit van ons lunchcafe ook te kunnen garanderen. Wordt dus vervolgd.

We werken stap voor stap toe naar maximaal biologische inkoop. Dat is nu nog niet het geval om drie redenen. 1) Met oog op het klimaat kiezen we soms lokaal of handgemaakt boven biologisch; 2) Soms vinden we niet-biologische producten van betere kwaliteit (bijvoorbeeld: koffie van Lot61, lokaal gebrouwen Cultcha Kombucha, de barista havermelk van Oatly); 3) Omdat we quitte spelen op onze lunchroom laat ons budget niet altijd toe dat we alles biologisch inkopen; 4) Onze leverancier heeft niet altijd de biologische optie. Op dit moment is ongeveer driekwart van onze inkoop biologisch. Naarmate HartBiet ontwikkelt willen we dit verhogen tot zo’n 90 %.

HartBiet is ontstaan vanuit een verzoek van De Nieuwe Yogaschool en haar gasten. In lijn met de yoga-traditie zijn we vegetarisch begonnen. Met de jaren zijn we steeds meer vegan gaan werken. Omdat we veel gasten hebben die niet vegan zijn, hebben we een broodje en een wrap met kaas, en de optie voor koemelk in de koffie. We zorgen ervoor dat die kaas en melk biologisch, lokaal en vegetarisch is (de meeste kaas is dat niet). Zo maken we dus steeds afwegingen tussen kwaliteit, smaak, de vraag van de gasten, duurzaamheid, dierenwelzijn en impact. Zodoende zijn we grotendeels vegan, helemaal vegetarisch.

Daan en Karlien